SCHŮZKA STAROSTŮ SE ZÁSTUPCI SPÚ
Hodonínská pobočka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) je nově sloučena s pobočkou v Břeclavi. Okres Hodonín nemá z velké části komplexní pozemkové úpravy v městech a obcích provedené ani zahájené. To byl důvod, proč jsem společně s hodonínským starostou svolala schůzku starostů se zástupci Státního pozemkového úřadu. Ústřední ředitelka SPÚ Ing. Svatava Maradová, MBA navrhované změny vysvětlila a se svým týmem také zodpovídala dotazy starostů, které se týkaly mimo jiné možnosti zahájení komplexních pozemkových úprav. Starostové se podělili o praktické zkušenosti s prováděním pozemkových úprav.