DŮM PŘÍRODY V HODONÍNĚ
V „Bažantnici“, na okraji Hodonínské Dúbravy, vyrostl Dům přírody. 1. června bylo toto návštěvnické a vzdělávací centrum otevřeno. Maskotem se stal brouk roháč, který Hodonínskou dúbravu rád obývá. Dům byl vybudován městem Hodonín ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, s podporou Ministerstva životního prostředí, Nadace Karel Komárek Family Foundation
a Jihomoravského kraje. Krásná stavba propojená s okolní přírodou je ideálním tipem na letní rodinný výlet.